ตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัคร

บริษัท เอเอสซีจี อินเวนชั่น (1991) จำกัด

ดำเนินธุรกิจหลักในการนำเข้าสินค้าอุตสาหกรรม ประเภทผลิตภัณฑ์กันรั่ว จากประเทศสหรัฐอเมริกาเพียงเจ้าเดียวในประเทศไทย ภายใต้แบรนด์ GARLOCK และจำหน่ายผลิตภัณฑ์กลุ่มอุตสาหกรรมแบบครบวงจรที่มีความชำนาญมากกว่า 28 ปี

ลักษณะงาน

 • ดูแลรับผิดชอบลูกค้าโซนที่ได้รับมอบหมาย และขยายฐานลูกค้ารายใหม่
 • วางแผนการเข้าพบลูกค้า วิเคราะห์สถานการณ์ปัญหา และแนวทางการแก้ไข พร้อมทั้งรายงานการเข้าพบลูกค้าแก่ผู้บังคับบัญชา

 • สร้างความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้า

 • ทำยอดขายให้บรรลุเป้าหมาย

 • ติดต่อประสานงานทุกฝ่ายทั้งภายใน ภายนอกบริษัทฯ

 • อื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

 • ชาย หรือ หญิง อายุ 22 ปี ขึ้นปี
 • จบการศึกษาปริญญาตรี หรือ โทสาขา วิศวกรรมไฟฟ้า, เครื่องกล, การตลาด, บริหารธุรกิจ หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้านงานขาย ไม่น้อยกว่า 1 ปี / หากมีประสบการณ์ขายสินค้าสินค้าอุตสาหกรรมจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีบุคลิกดี มีทักษะการขาย ใจรักงานขาย
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม MS Office ได้
 • สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ ทั้งพูด, ฟัง, อ่าน, เขียน จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ขับรถได้ มีใบอนุญาตขับขี่ และสามารถเดินทางไปตามสถานที่ต่างๆได้โดยไม่ติดขัด 

สวัสดิการ

 • โบนัส (ตามผลประกอบการ)
 • ปรับเงินเดือนประจำปี
 • เบี้ยขยัน ค่าล่วงเวลา
 • ประกันอุบัติเหตุ
 • คอมมิชชั่น
 • อื่นๆ สิทธิตามกฎหมายกำหนด

สถานที่ปฏิบัติงาน : 1087/7 ถนนเคหะร่มเกล้า แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กทม. โทร: 02-517-5999 ต่อ 2303 Email : hrd@ascggroup.com

ลักษณะงาน

 • ประสานงานกับ Supplier ต่างประเทศ, Forwarder, และภายในองค์กร
 • เจรจาต่อรองกับ Supplier ต่างประเทศให้ได้ประสิทธิภาพทั้งด้านราคาและเครดิต

 • คำนวณต้นทุนและกำไร เพื่อกำหนดราคาขายตามนโยบายบริษัท

 • ติดตาม Shipment ให้ทันตามกำหนด

 • อื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

 • เพศหญิงอายุ 25 – 35 ปี
 • ปริญญาตรีทุกสาขา
 • มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการนำเข้าสินค้า, Incoterms, Shipping Document, การคำนวณ Freight Charge
 • ประสบการณ์ด้านงานจัดซื้ออย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป
 • สามารถพูด, ฟัง, และเขียนอีเมล์ภาษาอังกฤษได้ดี
 • Toeic : 350 (ถ้ามี)
 • สามารถใช้ MS-Office, MS-Out look, Email Internet
 • เรียนรู้เร็ว มีทักษะการเจรจาต่อรองและ สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี

สวัสดิการ

 • โบนัส (ตามผลประกอบการ)
 • ปรับเงินเดือนประจำปี
 • เบี้ยขยัน ค่าล่วงเวลา
 • ประกันอุบัติเหตุ
 • อื่นๆ สิทธิตามกฎหมายกำหนด

สถานที่ปฏิบัติงาน : 5 ซอยราษฎร์พัฒนา 10 แขวงราษฎร์พัฒนา เขตสะพานสูง กทม. โทร: 02-517-5999 ต่อ 2303 Email : hrd@ascggroup.com